KENYATAAN PRIVASI CORTEVA

Semakan6/1/2019

Corteva Agriscience™ (" Corteva " " kami ," atau " kami ") bimbang tentang privasi anda. Kami mahu anda membiasakan diri dengan cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat. Bersama-sama dengan Corteva Cookies & amp; Dasar teknologi yang serupa, pernyataan privasi ini (" kenyataan privasi ") menerangkan amalan kami berhubung dengan maklumat yang kami kumpul:

 • Melalui laman web yang dikendalikan oleh kami di mana anda mengakses kenyataan privasi ini (" laman web ").
 • Melalui aplikasi perisian yang disediakan oleh kami untuk digunakan pada atau melalui komputer dan peranti mudah alih yang anda mengakses kenyataan privasi ini (" Apps ").
 • Melalui laman media sosial kami yang kami kawal dari mana anda mengakses kenyataan privasi ini (secara kolektif, " laman media sosial " kami).
 • Melalui mesej e-mel yang kami hantar kepada anda pautan ke pernyataan privasi ini.
 • Di luar talian di mana notis diperlukan secara sah .


   Secara kolektif, kami merujuk kepada laman web, aplikasi dan laman media sosial kami, sebagai " Perkhidmatan. "

   Dengan memberikan maklumat peribadi kepada Corteva, anda bersetuju dengan terma dan syarat kenyataan privasi ini.

Jika anda memohon pekerjaan melalui Pusat kerjaya di laman web, penggunaan maklumat peribadi yang anda berikan melalui Pusat kerjaya dikawal oleh Notis Privasi pemohon Corteva .

MAKLUMAT PERIBADI

" Maklumat peribadi " adalah maklumat yang mengenal pasti anda sebagai individu atau berkaitan dengan individu yang boleh dikenal pasti, seperti: 

 • Nama
 • Alamat pos (termasuk bil dan alamat penghantaran)
 • Telefon (termasuk telefon bimbit) atau nombor Faks
 • Alamat e-mel 
 • Nombor kad kredit dan Debit
 • Gambar profil
 • ID akaun media sosial 
 • Nombor ID cukai vendor atau pelanggan
 • Nombor ID negara, seperti nombor keselamatan sosial
 • Nombor ID Syarikat yang dikeluarkan
 • Tarikh lahir
 • Jantina
 • Maklumat kewangan apabila anda memohon kredit
 • Maklumat perbankan, seperti nombor akaun dan penghalaan
 • Kata laluan dan peringatan soalan/jawapan
 • Sejarah pembelian
 • Data lokasi/GPS 

Pengumpulan maklumat peribadi

Kami dan penyedia perkhidmatan kami mengumpulkan maklumat peribadi dalam pelbagai cara, termasuk: 

 • Melalui Perkhidmatan
  • Kami mengumpul maklumat peribadi melalui Perkhidmatan, sebagai contoh, apabila anda mendaftar untuk surat berita, mendaftar akaun untuk mengakses perkhidmatan, membuat pesanan atau pembelian, memohon kredit, membuat permintaan, mendaftarkan pembelian produk anda, mengemukakan kad jaminan, atau berinteraksi dengan ciri sembang.
 • Luar talian
  • Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda di luar talian, contohnya, apabila anda melawat kemudahan kami, menghadiri salah satu pertunjukan perdagangan kami, membuat pesanan melalui telefon, atau menghubungi perkhidmatan pelanggan.
 • Dari sumber lain

-   Kami menerima maklumat peribadi anda dari sumber lain, sebagai contoh:

O   pangkalan data yang tersedia secara terbuka dan sumber pihak ketiga yang lain yang tersedia secara umum dan sumber pihak ketiga yang lain

O   rakan kongsi pemasaran bersama dan penyedia perkhidmatan (termasuk platform media sosial), apabila mereka berkongsi maklumat dengan kami

-   Jika anda menyambungkan akaun media sosial anda kepada akaun perkhidmatan anda, anda akan berkongsi maklumat peribadi tertentu daripada akaun media sosial anda dengan kami, contohnya, nama anda, alamat e-mel, foto, senarai kenalan media sosial, dan sebarang maklumat lain yang mungkin atau anda membuat akses kepada kami apabila anda menyambungkan akaun media sosial anda kepada akaun perkhidmatan anda.

-   Apabila anda menyertai peraduan, promosi, cabutan bertuah, tinjauan atau promosi lain. 

-   Apabila anda menyertai blog atau forum.

Kami perlu mengumpul maklumat peribadi bagi menyediakan perkhidmatan yang diminta kepada anda.  Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan. Jika anda mendedahkan sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan orang lain kepada kami atau kepada pembekal perkhidmatan kami berhubung dengan perkhidmatan, anda mewakili bahawa anda mempunyai kuasa untuk berbuat demikian dan untuk membenarkan kami menggunakan maklumat tersebut selaras dengan pernyataan privasi ini.

Penggunaan maklumat peribadi

Kami dan penyedia perkhidmatan kami menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan berikut.

 •  Menyediakan fungsi Perkhidmatan dan memenuhi permintaan anda. Kami terlibat dalam aktiviti berikut untuk menguruskan perhubungan kontrak dengan anda dan/atau mematuhi kewajipan perundangan:

   -  Menyediakan fungsi Perkhidmatan kepada anda, seperti mengatur akses kepada akaun berdaftar anda dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkaitan.

   -   Memberi respons kepada pertanyaan anda dan memenuhi permintaan anda, apabila anda menghubungi kami melalui salah satu borang kenalan dalam talian kami atau sebaliknya, sebagai contoh, apabila anda menghantar soalan, cadangan, pujian atau aduan, atau apabila anda meminta sebut harga atau maklumat lain mengenai perkhidmatan kami.

   -   Melengkapkan transaksi anda dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkaitan.

   -  Menghantar maklumat pentadbiran kepada anda, seperti perubahan pada terma, syarat dan dasar kami.

   -  Membenarkan anda untuk menghantar mesej kepada orang lain jika anda memilih untuk berbuat demikian.

   -  Memproses permohonan anda untuk kredit.

 •  Menyediakan anda dengan surat berita kami, maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami dan/atau bahan lain dan memudahkan perkongsian sosial.  Kami terlibat dalam aktiviti berikut apabila kami mempunyai persetujuan anda atau kepentingan perniagaan yang sah: 

    -  Menghantar komunikasi berkaitan pemasaran (seperti melalui e-mel, mesej teks, mesej WhatsApp, notis dalam aplikasi dan platform media sosial) dengan maklumat mengenai perkhidmatan kami, produk baru dan berita lain mengenai syarikat kami.

    -  Memudahkan fungsi perkongsian sosial yang anda pilih untuk gunakan.

 • Analisis maklumat peribadi untuk pelaporan perniagaan dan menyediakan perkhidmatan peribadi.  Kami terlibat dalam aktiviti berikut apabila kami mempunyai persetujuan anda atau kepentingan perniagaan yang sah:

-  Menganalisa atau meramal pilihan pengguna kami untuk menyediakan  laporan trend agregat tentang cara kandungan digital kami digunakan, supaya kami  boleh meningkatkan perkhidmatan kami.

    -  Lebih memahami anda, supaya kami boleh memperibadikan interaksi kami dengan anda dan memberikan anda maklumat dan/atau tawaran yang disesuaikan dengan minat anda.

    -  Lebih memahami pilihan anda supaya kami dapat memberikan kandungan melalui Perkhidmatan kami yang kami percaya akan relevan dan menarik kepada anda.

 • Membenarkan anda menyertai cabutan bertuah, Peraduan atau promosi lain.  Kami terlibat dalam aktiviti berikut untuk menguruskan perhubungan kontrak dengan anda.

    -Kami boleh menawarkan peluang untuk menyertai cabutan bertuah, Peraduan atau promosi lain. Sesetengah promosi ini mempunyai peraturan tambahan yang mengandungi maklumat tentang cara kami akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda.

 • Maklumat peribadi mengagregat dan/atau tanpa nama.  Kami terlibat dalam aktiviti berikut apabila kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah:

    -Kami boleh mengagregat dan/atau tanpa nama maklumat peribadi supaya ia tidak lagi dianggap sebagai maklumat peribadi. Kami berbuat demikian untuk menjana data lain untuk kegunaan kami, yang kami boleh gunakan dan dedahkan untuk sebarang tujuan.

 • Mencapai tujuan perniagaan kita. Kami terlibat dalam aktiviti berikut untuk menguruskan perhubungan kontrak dengan anda, untuk mematuhi kewajipan perundangan, dan/atau kerana kami mempunyai kepentingan yang sah:

    -  Analisis data, sebagai contoh, untuk meningkatkan kecekapan Perkhidmatan kami.

    -  Audit, untuk mengesahkan bahawa proses dalaman kami berfungsi seperti yang dimaksudkan dan mematuhi keperluan perundangan, peraturan atau kontrak.

    -  Penipuan dan pemantauan Keselamatan, contohnya, untuk mengesan dan mencegah             serangan siber atau percubaan untuk melakukan kecurian identiti.

    -  Membangunkan produk dan perkhidmatan baru.

    -  Meningkatkan, memperbaiki, atau mengubah suai produk dan perkhidmatan kami sekarang.

    -  Mengenalpasti trend penggunaan, sebagai contoh, memahami Bahagian Perkhidmatan kami yang  paling menarik minat pengguna.

    -  Menentukan keberkesanan kempen promosi kami, supaya kami boleh menyesuaikan kempen kami kepada keperluan dan kepentingan pengguna kami.

    -   Operasi dan memperluaskan aktiviti perniagaan kami, sebagai contoh, memahami Bahagian Perkhidmatan kami yang paling menarik kepada pengguna kami supaya kami boleh fokus tenaga kami untuk memenuhi kepentingan pengguna kami.

Pendedahan maklumat peribadi

Kami mendedahkan maklumat peribadi:

 • Kepada syarikat induk dan sekutu kami untuk tujuan yang diterangkan dalam pernyataan privasi ini.

Anda boleh merujuk senarai dan lokasi entiti dalam Kumpulan Syarikat kami di sini.

 • Kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami, untuk memudahkan perkhidmatan yang mereka berikan kepada kami.

-Ini boleh termasuk pembekal perkhidmatan seperti hosting laman web, analisis data, pemprosesan pembayaran, memenuhi pesanan, teknologi maklumat dan peruntukan infrastruktur yang berkaitan, Perkhidmatan pelanggan, penghantaran e-mel, pengauditan, dan perkhidmatan lain.

 • Kepada pihak ketiga, seperti ejen, peruncit, Pengedar dan rakan kongsi perniagaan lain, untuk membenarkan mereka menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, selaras dengan pilihan anda.
 • Kepada penaja bertuah, peraduan dan promosi yang serupa dengan pihak ketiga.
 • Apabila anda boleh memilih untuk mendedahkan maklumat peribadi

-Pada papan mesej, sembang, halaman profil, blog dan perkhidmatan lain yang anda mampu untuk menyiarkan maklumat dan kandungan (termasuk, tanpa had, laman media sosial kami).  Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat yang anda siarkan atau dedahkan melalui Perkhidmatan ini akan menjadi awam dan mungkin tersedia kepada pengguna lain dan orang awam.

 • Melalui aktiviti perkongsian sosial anda. 

-  Apabila anda menyambungkan akaun perkhidmatan anda dengan akaun media sosial anda, anda akan berkongsi maklumat dengan rakan anda yang berkaitan dengan akaun media sosial anda, dengan pengguna lain, dan dengan pembekal akaun media sosial anda. Dengan berbuat demikian, anda membenarkan kami untuk memudahkan perkongsian maklumat ini dan anda memahami bahawa penggunaan maklumat kongsian akan ditadbir oleh dasar privasi pembekal media sosial.

-Selain itu, pembekal alat perkongsian sosial yang kami gunakan pada perkhidmatan mungkin mengumpul maklumat yang berkaitan dengan anda, yang mungkin termasuk maklumat peribadi, apabila anda berkongsi kandungan daripada perkhidmatan melalui akaun media sosial anda.  Koleksi penyedia alat perkongsian sosial, penggunaan dan perkongsian maklumat adalah tertakluk kepada polisi privasinya sendiri dan kami tidak bertanggungjawab terhadap privasi, keselamatan atau amalan lain.

 • Kepada pihak ketiga berhubung dengan pelesenan, pembangunan bersama atau pengaturan yang serupa.

 

Kegunaan dan pendedahan lain

Kami juga menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda jika perlu atau sesuai, terutamanya apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau kepentingan perniagaan yang sah untuk berbuat demikian:

 • Mematuhi perundangan dan peraturan yang berkenaan.

-Hal ini boleh termasuk hukum di luar negara tempat tinggal anda.

 • Bekerjasama dengan pihak berkuasa awam dan kerajaan.

-Untuk memberi respons kepada permintaan atau untuk memberikan maklumat yang kami percaya adalah penting.

-Ini boleh termasuk pihak berkuasa di luar negara tempat tinggal anda.

 • Untuk bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-

-  Sebagai contoh, apabila kami bertindak balas terhadap permintaan dan arahan penguatkuasaan perundangan atau memberikan maklumat yang kami percaya adalah penting.

 • Atas sebab perundangan lain.

-  Untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami; dan

-  Untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau ahli gabungan kami, anda atau orang lain.

 • Berhubung dengan transaksi jualan atau perniagaan.

-  Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau pelupusan lain bagi semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau stok kami (termasuk berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau prosiding yang serupa).  Pihak ketiga tersebut mungkin termasuk, sebagai contoh, sebuah entiti yang memperoleh dan Penasihat.

MAKLUMAT LAIN

" Maklumat lain " adalah sebarang maklumat yang tidak mendedahkan identiti khusus anda atau tidak secara langsung berkaitan dengan individu yang boleh dikenal pasti.

 • Pelayar dan apl maklumat peranti
 • atau peranti yang bersambung atau maklumat data penggunaan kenderaan yang
 • dikumpul melalui kuki, tag piksel dan
 • maklumat demografi teknologi lain dan maklumat lain yang disediakan oleh anda yang tidak mendedahkan maklumat identiti khusus anda
 • yang telah diagregatkan dengan cara yang tidak lagi mendedahkan
 • maklumat lokasi fizikal identiti khusus anda
 • mengenai operasi pertanian anda

Jika kami dikehendaki untuk melayan maklumat lain sebagai maklumat peribadi di bawah undang-undang yang terpakai, maka kami boleh menggunakan dan mendedahkannya untuk tujuan yang kami gunakan dan mendedahkan maklumat peribadi seperti yang diperincikan dalam penyata ini.

Pengumpulan maklumat lain

Kami dan penyedia perkhidmatan kami mungkin mengumpul maklumat lain dalam pelbagai cara, termasuk: 

 • Melalui pelayar atau peranti anda
  • Maklumat tertentu dikumpulkan oleh kebanyakan pelayar atau secara automatik melalui peranti anda, seperti alamat kawalan akses media (MAC), jenis komputer (Windows atau Mac), resolusi skrin, nama sistem pengendalian dan versi, pengilang dan model peranti, bahasa, jenis pelayar internet dan versi serta nama dan versi Perkhidmatan (seperti apl) yang anda gunakan.  Kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan perkhidmatan berfungsi dengan baik. 
 • Melalui penggunaan aplikasi anda
  • Apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi, kami dan penyedia perkhidmatan kami boleh menjejak dan mengumpul data penggunaan apl, seperti tarikh dan masa apl pada peranti anda mengakses pelayan kami dan maklumat dan fail yang telah dimuat turun ke aplikasi berdasarkan nombor peranti anda.
 • Menggunakan kuki, tag piksel dan teknologi serupa yang lain
  • Kuki adalah cebisan maklumat yang disimpan secara langsung pada komputer yang anda gunakan.  Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi Penjejakan yang serupa pada tapak web dan apl, serta dalam mesej e-mel yang diformat HTML yang kami hantar kepada anda.  Kuki dan teknologi yang serupa membolehkan kami mengumpul maklumat seperti jenis pelayar, masa yang dihabiskan pada perkhidmatan, halaman yang dilawati, pilihan bahasa, dan data trafik lain.  Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan, termasuk analitis, mengukur keberkesanan kempen pemasaran kami, dan untuk memberi anda pengiklanan untuk produk dan perkhidmatan yang kami percaya akan menarik minat anda.  Kami tidak memberi respons kepada isyarat tidak menjejaki pelayar.  Untuk maklumat lanjut, termasuk bagaimana anda boleh menarik diri daripada sesetengah penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, sila lawati  Kuki & amp; Dasar teknologi yang serupa.
 • Alamat IP
  • Alamat IP anda diperuntukkan secara automatik kepada komputer anda oleh pembekal perkhidmatan Internet anda.  Alamat IP boleh dikenal pasti dan dilog secara automatik dalam fail log pelayan kami apabila pengguna mengakses perkhidmatan, bersama-sama dengan masa Lawatan dan halaman yang dilawati.  Mengumpul alamat IP adalah amalan standard dan dilakukan secara automatik oleh banyak laman web, aplikasi dan perkhidmatan lain.  Kami menggunakan alamat IP untuk tujuan seperti mengira tahap penggunaan, diagnosis masalah pelayan dan mentadbir perkhidmatan.  Kami juga mungkin memperoleh lokasi anggaran anda daripada alamat IP anda.
 • Lokasi fizikal
  • Kami mungkin mengumpul lokasi fizikal peranti anda, misalnya, menggunakan satelit, Menara telefon bimbit atau isyarat WiFi.  Kami mungkin menggunakan lokasi fizikal peranti anda untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan dan kandungan berasaskan lokasi peribadi.  Kami juga mungkin berkongsi lokasi fizikal peranti anda, digabungkan dengan maklumat tentang iklan yang anda lihat dan maklumat lain yang kami kumpulkan, dengan rakan kongsi pemasaran kami untuk membolehkan mereka menyediakan anda dengan kandungan yang lebih diperibadikan dan untuk mengkaji keberkesanan kempen pengiklanan.  Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin dibenarkan untuk membenarkan atau menolak penggunaan dan/atau perkongsian lokasi peranti anda, tetapi jika anda melakukannya, kami dan/atau rakan kongsi pemasaran kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan dan kandungan peribadi yang berkenaan.

 

Penggunaan dan pendedahan maklumat lain

Kami boleh menggunakan dan mendedahkan maklumat lain untuk sebarang tujuan, kecuali di mana kami dikehendaki untuk berbuat demikian di bawah perundangan yang berkenaan.  Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin menggabungkan maklumat lain dengan maklumat peribadi.  Jika kami berbuat demikian, kami akan melayan maklumat gabungan sebagai maklumat peribadi selagi ia digabungkan.

Keselamatan

Kami berusaha untuk menggunakan langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi dalam organisasi kami.  Malangnya, tiada sistem penghantaran atau penyimpanan data boleh dijamin menjadi 100% selamat.  Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat, sila maklumkan dengan segera kepada kami mengikut seksyen "Hubungi kami" di bawah.

PILIHAN DAN AKSES

Pilihan anda mengenai penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda

Kami memberikan anda pilihan mengenai penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran.  Anda boleh memilih keluar daripada: 

 • Menerima komunikasi elektronik daripada kami :  jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami secara berterusan, anda boleh memilih keluar dengan menggunakan mekanisme berhenti melanggan yang terkandung dalam setiap e-mel tersebut.  Jika anda tidak lagi mahu menerima mesej teks berkaitan pemasaran atau mesej SMS yang anda Daftar sebelum ini, anda boleh memilih keluar dengan membalas berhenti kepada mana-mana mesej tersebut yang anda terima.
 • Perkongsian maklumat peribadi anda dengan sekutu untuk tujuan pemasaran langsung mereka :  jika anda lebih suka bahawa kami memberhentikan perkongsian maklumat peribadi anda secara berterusan dengan sekutu kami untuk tujuan pemasaran langsung mereka, anda boleh memilih keluar perkongsian ini di sini .
 • Perkongsian maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang tidak bersekutu untuk tujuan pemasaran langsung mereka :  jika anda lebih suka bahawa kami memberhentikan perkongsian maklumat peribadi anda secara berterusan dengan pihak ketiga yang tidak bergabung untuk tujuan pemasaran langsung mereka, anda boleh memilih keluar daripada perkongsian ini di sini .

Kami akan cuba mematuhi permintaan anda secepat yang mungkin.  Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk keluar daripada menerima e-mel yang berkaitan dengan pemasaran daripada kami, kami masih boleh menghantar mesej pentadbiran penting kepada anda, dari mana anda tidak boleh memilih keluar.

Bagaimana anda boleh mengakses, mengubah atau memadamkan maklumat peribadi anda 

Jika anda ingin meminta untuk menyemak, membetulkan, mengemaskini, menyekat, menyekat atau memadam maklumat peribadi, membantah pemprosesan maklumat peribadi, atau jika anda ingin meminta untuk menerima salinan elektronik maklumat peribadi anda untuk tujuan menghantarnya kepada syarikat lain (setakat ini hak yang diberikan kepada anda oleh undang-undang yang terpakai), anda boleh menghubungi kami  di sini atau 

Pusat maklumat pelanggan, 

B-3-3, The Ascent Paradigm, 

No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya, 

47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

 

Kami akan memberi respons kepada permintaan anda selaras dengan perundangan yang berkenaan.

Dalam permintaan anda, Sila jelaskan maklumat peribadi yang anda mahu berubah, dan sama ada anda ingin mempunyai maklumat peribadi anda ditindas dari pangkalan data kami.  Untuk perlindungan anda, kami hanya boleh melaksanakan permintaan berkenaan dengan maklumat peribadi yang berkaitan dengan alamat e-mel tertentu yang anda gunakan untuk menghantar permintaan anda, dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda.  Kami akan cuba mematuhi permintaan anda secepat mungkin. 

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu menyimpan maklumat tertentu bagi tujuan penyimpanan rekod dan/atau untuk melengkapkan sebarang transaksi yang anda mulakan sebelum meminta perubahan atau pemadaman (contohnya, apabila anda membuat pembelian atau memasukkan promosi, anda mungkin tidak dapat mengubah atau memadamkan maklumat peribadi yang diberikan sehingga selepas penyelesaian pembelian atau promosi tersebut). 

Jika anda adalah pemastautin California, di bawah 18 dan pengguna berdaftar Perkhidmatan, anda boleh meminta kami untuk membuang kandungan atau maklumat yang anda telah hantar kepada perkhidmatan dengan mengklik di sini .  Sila ambil perhatian bahawa permintaan anda tidak memastikan pengalihan keluar kandungan atau maklumat yang lengkap atau komprehensif, contohnya, sesetengah kandungan anda mungkin telah diposkan semula oleh pengguna lain.

TEMPOH PENGEKALAN

Kami menyimpan maklumat peribadi selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan yang ia telah diperolehi dan konsisten dengan perundangan yang berkenaan. 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh pengekalan kami termasuk: 

 • Tempoh masa kami mempunyai hubungan berterusan dengan anda dan menyediakan perkhidmatan kepada anda (sebagai contoh, selagi anda mempunyai akaun dengan kami atau terus menggunakan Perkhidmatan);
 • Sama ada kewajipan yang sah di mana kami adalah tertakluk (contohnya, perundangan tertentu memerlukan kami menyimpan rekod transaksi anda untuk tempoh masa tertentu sebelum kami boleh memadamnya); atau
 • sama ada pengekalan adalah dinasihatkan untuk menentukan kedudukan sah kami (seperti berkaitan dengan statut yang terpakai, litigasi atau penyiasatan pengawalseliaan).

PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Kenyataan privasi ini tidak alamat, dan kami tidak bertanggungjawab untuk, privasi, maklumat atau amalan lain mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan mana-mana laman web atau perkhidmatan yang link Perkhidmatan.  Kemasukan pautan pada perkhidmatan tidak menandakan pengendorsan tapak atau perkhidmatan yang dipautkan oleh kami atau oleh ahli gabungan kami.

Di samping itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap pengumpulan maklumat, penggunaan, pendedahan atau Polisi Keselamatan atau amalan organisasi lain, seperti Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM atau mana-mana pembangun apl, pembekal aplikasi, penyedia platform media sosial, pembekal sistem operasi, pembekal perkhidmatan tanpa wayar atau pengeluar peranti, termasuk berkenaan dengan sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada organisasi lain melalui atau berkaitan dengan apl atau halaman media sosial kami.

PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH GOLONGAN BAWAH UMUR

Perkhidmatan ini tidak ditujukan kepada individu di bawah umur tiga belas (13), dan kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada individu di bawah 13.

PEMINDAHAN BIDANGKUASA DAN MERENTAS SEMPADAN

Maklumat peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di mana-mana negara di mana kami mempunyai kemudahan atau di mana kami melibatkan penyedia perkhidmatan, dan dengan menggunakan perkhidmatan yang anda fahami bahawa maklumat anda akan dipindahkan ke negara di luar negara tempat tinggal anda, termasuk Amerika Syarikat, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berbeza daripada negara anda.  Dalam keadaan tertentu, Mahkamah, agensi penguat kuasa, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain mungkin berhak untuk mengakses maklumat peribadi anda.

MAKLUMAT tambahan mengenai EEA : sesetengah negara bukan EEA diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi mengikut standard EEA (senarai penuh negara ini boleh didapati di sini [  senarai kecukupan Suruhanjaya EU dalam talian ]. Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak dianggap mencukupi oleh Suruhanjaya Eropah, kami telah menyediakan langkah yang mencukupi, seperti Fasal kontrak standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah dan peraturan korporat yang mengikat untuk melindungi maklumat peribadi anda. Anda boleh mendapatkan salinan langkah ini dengan mengemukakan permintaan di sini.

MAKLUMAT SENSITIF

Melainkan kami memintanya, kami meminta anda tidak menghantar kami, dan anda tidak mendedahkan, sebarang maklumat peribadi yang sensitif ( contohnya , nombor keselamatan sosial, maklumat yang berkaitan dengan kaum atau asal etnik, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, Kesihatan, biometrik atau ciri genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) pada atau melalui Perkhidmatan atau sebaliknya kepada kami.

PERKHIDMATAN PEMBAYARAN PIHAK KETIGA

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pembayaran pihak ketiga untuk memproses pembayaran yang dibuat melalui Perkhidmatan ini. Jika anda ingin membuat pembayaran melalui Perkhidmatan, maklumat peribadi anda akan dikumpulkan oleh pihak ketiga tersebut dan bukan oleh kami, dan akan tertakluk kepada polisi privasi pihak ketiga, dan bukannya pernyataan privasi ini.  Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab, pengumpulan, penggunaan dan pendedahan pihak ketiga ini terhadap maklumat peribadi anda.

PENGEMASKINIAN KEPADA KENYATAAN PRIVASI INI

Legenda " terakhir dikemaskini " di bahagian atas penyata privasi ini menunjukkan apabila kenyataan privasi ini telah disemak semula.  Sebarang perubahan akan berkuat kuasa apabila kami menyiarkan penyata privasi yang disemak pada perkhidmatan.  Penggunaan Perkhidmatan oleh anda berikutan perubahan ini bermakna anda menerima kenyataan privasi yang telah disemak.

MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai pernyataan privasi ini, sila hubungi kami menggunakan borang permintaan privasi kami , atau:

Pusat maklumat pelanggan

B-3-3, The Ascent Paradigm,

No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,

47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Kerana komunikasi tidak sentiasa selamat, sila tidak termasuk kad kredit atau maklumat sensitif lain dalam komunikasi anda kepada kami.

MAKLUMAT TAMBAHAN BERKENAAN EEA

Anda juga boleh: